ตรวจสอบรายชื่อและสถานะ Navigator 13th

[Wait for Payment] : ลงทะเบียนแล้วรอโอนเงินค่าสมัคร
[Checking Payment] : แจ้งโอนเงินแล้วรอตรวจสอบยอดเงิน
[PAID] : ตรวจสอบยอดโอนเงินเสร็จสมบูรณ์
[CONFIRMED] : ลงทะเบียนและโอนเงินเสร็จสมบูรณ์

No.ชื่อ นามสกุลโรงเรียนที่กำลังศึกษาจังหวัดStatus
0นาย ปวริศ กุหลาบแย้มงามบางกะปิกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ปวริศร์ ผาสุขนมร.สว3กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ปวเรศ เทวหสกุลทองสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ปัฐมฎล น้อยอุทัยสมุทรสาครวิทยาลัยสมุทรสาคร[CONFIRMED]
0นาย ปัณณทัต บูรณกิจเจริญโรงเรียนสาธิตราชภัฏเทพสตรีลพบุรี[CONFIRMED]
0นาย ปัณณธร เกตุประสิทธิ์โรงเรียนอิสลามสันติชนกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ปารุสก์ เวชกามาอัสสัมชัญอุบลราชธานีอุบลราชธานี[CONFIRMED]
0นาย ปิยวัฒน์​ ศรภักดีโรงเรียนเซนต์ดอมินิกกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย พงศธร เที่ยงแท้โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา[CONFIRMED]
0นาย พงศ์ทร ดอนมะลานวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย พงศ์ปณต ส่งแสงเติมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่[CONFIRMED]
0นาย พงศ์พล โอฬารปรัชญาเทพศิรินทร์ นนทบุรีนนทบุรี[CONFIRMED]
0นาย พจนพล ตุ้มสังข์ทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีนนทบุรี[CONFIRMED]
0นาย พชรดนัย อินทะสุวรรณบด.2กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย พลวัต ปัญสุวรรณ์รังษีวิทยาเชียงใหม่[CONFIRMED]
0นาย พลเอก ลมจิตรวชิรธรรมสาธิตกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย พศิน​ กสิกิจพงศ์​พันธ์​รร.ธัญบุรีปทุมธานี[CONFIRMED]
0นาย พัชชพัฒน์ กัลยาสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย พัฒนพงศ์ เอี่ยมบุตรอำมาตย์พานิชนุกูลกระบี่[CONFIRMED]
0นาย พันธกานต์ พงษ์เกษมนาคประสิทธิ์นครปฐม[CONFIRMED]
1024นาย พันธุ์ธัช มุกดาหารเทพศิรินทร์นนทบุรี[PAID]
0นาย พีรพล แก้วทวีทรัพย์อัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0นาย พีรพัฒน์ ชูโฉม วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีนครราชสีมา[CONFIRMED]
0นาย ภคนันท์ คงแดงสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ภควัต กันตะกะนิษฐ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเชียงใหม่[CONFIRMED]
0นาย ภัคพงษ์ วงศ์จอมชลประทานวิทยานนทบุรี[CONFIRMED]
0นาย ภาคิน สุปัญจนันท์ทวีธาภิเศกกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ภาณุพัฒน์ บุญศักดิ์ปทุมวิไลปทุมธานี[CONFIRMED]
0นาย ภิญญา​โพธิชัยชินชลราษฎรอำรุงชลบุรี[CONFIRMED]
0นาย ภูมิพงษ์ จันทร์หอมวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีปทุมธานี[CONFIRMED]
0นาย ภูมิพัฒน์ ศุขเขษมสารสาสน์วิเทศร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ภูมิภัทร ฉั่วศิริพรโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ภูมิรพี ประเสริฐสังข์อัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0นาย ภูรินท์ วิชชุไตรภพเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช[CONFIRMED]
0นาย ภูริปัญย์ ศรีภูเวียงวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย มาร์ค อิลเลนชอห์นสายปัญญารังสิตปทุมธานี[CONFIRMED]
0นาย รวิพล ทองทาบชลราษฎรอำรุงชลบุรี[CONFIRMED]
0นาย รัชชานนธ์ ลิขิตภุมราอำมาตย์พานิชนุกูลกระบี่[CONFIRMED]
0นาย รัฐภูมิ ศิลป์ประกอบสารสาสน์วิเทศมีนบุรีกระบี่[CONFIRMED]
0นาย รัฐสมุทร ร่วมรักโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีนนทบุรี[CONFIRMED]
0นาย รุ่งรุจ เรืองรองโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ฤทธิชัย ใจเที่ยงนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย วงศกร เรือนเพ็ชรโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยภูเก็ต[CONFIRMED]
0นาย วชิระ ทองพิมพ์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมนครปฐม[CONFIRMED]
0นาย วรปรัชญ์ อักษรทองเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย วรเชษฐ์ เกรียงไกรกุลสารสาสน์ พิทยากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย วรเทพ เขาไข่แก้วมหาวชิราวุธสงขลา[CONFIRMED]
0นาย วรเมธ พุทธามหาวชิราวุธ สงขลา[CONFIRMED]
0นาย วสุนธรา เผ่าลินจงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย วิชญ์ เจริญไชยแก่นนครวิทยาลัยขอนแก่น[CONFIRMED]
0นาย วิทยา อาทรธรรมสารแสงทองวิทยาสงขลา[CONFIRMED]
0นาย วีรชน ทองประศรีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ศตายุ เชิมชัยภูมิโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ศรัญยู ภู่อุ่นทวีธาภิเศกกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ศรัณญ์ พรหมฉ่ำแสงทองวิทยาสงขลา[CONFIRMED]
0นาย ศรัณย์ เพ่งศรีจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีปทุมธานี[CONFIRMED]
0นาย ศิรสิทธิ์ ทัพเมธาสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)ขอนแก่น[CONFIRMED]
0นาย ศิริพงษ์​ จรุงวิทย์มหาวชิราวุธสงขลา[CONFIRMED]
0นาย ศิวกร แสงสว่างโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยลำปาง[CONFIRMED]
0นาย ศิว​กัณ​ฐ​์​ โลหิต​หาญ​บดินทร​เดชา​(สิงห์​ สิง​ห​เสนี)​กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ศุกร์พรรษา แสงงามนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ศุทธิสิน สมัยทองเซนต์หลุยส์ศึกษากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ศุภวิชญ์ คุ้มภัยนาคประสิทธิ์นครปฐม[CONFIRMED]
0นาย ศุภวิชญ์ นาคเวชมหาวชิราวุธสงขลา[CONFIRMED]
0นาย ศุภวิชญ์ พัฒน์ศรีเรืองเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช[CONFIRMED]
0นาย สยามชัย อาญาเมืองโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมบุรีรัมย์[CONFIRMED]
0นาย สรณาฐ วิรัตน์มหาวชิราวุธสงขลา[CONFIRMED]
0นาย สรนนทน์ ธรรมประจำจิตต์สารสาสวิเทศร่มเกล้าสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0นาย สรวิชญ์ จงเสรีจิตต์นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีนนทบุรี[CONFIRMED]
0นาย สวภัทร เรืองสุวรรณโรงเรียน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีนนทบุรี[CONFIRMED]
0นาย สหชาติ เสมอวงษ์ดาราสมุทรชลบุรี[CONFIRMED]
0นาย สหรัถ มาตรปัญญาชนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ IEPชลบุรี[CONFIRMED]
0นาย สันต์เกบรียล ไกรรมย์สมโรงเรียนส่ธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยลัยราชภัฐพระนครกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย สาริศ ชมเชี่ยวชาญชลราษฎรอำรุงชลบุรี[CONFIRMED]
0นาย สิชา ดิลกเลิศพลากรโรงเรียนราชวินิตบางแก้วสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0นาย สิรภพ รวีวงศ์อโนทัยสุรวิวัฒน์นครราชสีมา[CONFIRMED]
0นาย สิรวิชญ์ มงคลฤทธิ์แสงทองวิทยาสงขลา[CONFIRMED]
0นาย สีหราช ตรุยานนท์สิงห์บุรีสิงห์บุรี[CONFIRMED]
0นาย สืบสกุล ชิตท้วมอัสสัมชัญสมุทรปราการสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0นาย สุรสิทธิ์ ชุติณิชากรชลประทานวิทยานนทบุรี[CONFIRMED]
0นาย สุรเกียรติ โคตรสุโพธิ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชอุบลราชธานี[CONFIRMED]
0นาย สุรเชษฐ์ ศิริมาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชอุบลราชธานี[CONFIRMED]
0นาย อธิคม ชัยศิริพงศ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย อธิชาติ​ ชูศรีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย อธิป ชูทิพย์สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี[CONFIRMED]
0นาย อภิาิทธิ์ แสงจินดาโรงเรัยนช่างฝีมือทหารกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย อรรณพ ปั้นม่วงแดงหอวังนนทบุรีนนทบุรี[CONFIRMED]
0นาย อรรถวินท์ ราชวงศ์ราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมา[CONFIRMED]
0นาย อัคคพล สุวรรณภูมิธัญบุรีปทุมธานี[CONFIRMED]
0นาย อัครชัย มีศิริฤทธิยะวรรณาลัย๒กรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย อัครพล ประสงค์เจริญโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมสมุทรปราการ[CONFIRMED]
0นาย อัครอม เปาะซาโรงเรียนอิสลามสันติชนกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย อัจฉริยะ ใบเนียมวัชรวิทยากำแพงเพชร[CONFIRMED]
0นาย อาลีฟ แบรอฮีมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย อินทัช ลีลาวัฒน​พาณิชย์​สมุทรสาครวิทยาลัยสมุทรสาคร[CONFIRMED]
0นาย อุกฤษ สินประเสริฐสูงเนินนครราชสีมา[CONFIRMED]
0นาย อุกฤษฎ์ สาระกูลเซนต์คาเบรียลกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย ฮิลาล หีมเหมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสงขลา[CONFIRMED]
0นาย เจตพัฒน์ สุวรรณวรนนท์นวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีนนทบุรี[CONFIRMED]
0นาย เดชาธร ช่วยแก้วนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีนนทบุรี[CONFIRMED]
แสดง 401-500 จาก 506 คน
No.ชื่อ นามสกุลโรงเรียนที่กำลังศึกษาจังหวัดStatus
1010นาย อภิสิทธิ์ จันทรานภาสวัสดิ์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)กรุงเทพมหานคร[PAID]
0นาย อรรถพล รัตนพันธ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย อัคเรดช แก้วนพโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยนครปฐม[CONFIRMED]
1012นาย อันวาร์ ย่าหลีวิทยาลัยเทคโนโลยีวิถีอิสลามฉะเชิงเทราWait for Payment
0นาย อัษฎาวุธ อัลบิงเงอร์มารีวิทย์ชลบุรี[CONFIRMED]
0นาย อุดมวิทย์ สิทธินั้นท์เจริญเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2ฉะเชิงเทรา[CONFIRMED]
0นาย เกริกเกียรติ นกแจ้งมัธยมสาธิตวัดพระศรีกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
1007นาย เกียรติศักดิ์ คันธมาลาวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาอยุธยา[PAID]
1011นาย เจตนิพิฐ เปรมพุฒิพันธ์อัสสัมชัญกรุงเทพมหานคร[PAID]
0นาย เจตน์บดินทร์ พงษเสถียรศักดิ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมา[CONFIRMED]
0นาย เจอุง จ็องGEDกรุงเทพมหานคร[CONFIRMED]
0นาย เชษฐ์ณภัฏ ขุนนันทเจียมปิยชาติพัฒนาฯปทุมธานี[CONFIRMED]
0นาย เตชินท์ เตชะจินดารัตน์ระยองวิทยาคมระยอง[CONFIRMED]
0นาย โชติวิทย์ โอฬารภัทรโชควิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่เชียงใหม่[CONFIRMED]
0นาย โศศิษฐ์ อโณทัยเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีนนทบุรี[CONFIRMED]
0นาย โอสธี ควรเรืองพระหฤทัย นนทบุรีนนทบุรี[CONFIRMED]
แสดง 401-416 จาก 416 คน